Centigo erbjuder kurser och föreläsningar om personlig produktivitet med GTD-metodiken.
Bemästra arbetsflödet, Nivå 3: Fokus & riktning2019-12-27T08:49:24+00:00

Bemästra arbetsflödet, Nivå 3: GTD Fokus & Riktning

Om Bemästra arbetsflödet-programmet
Bemästra arbetsflödet är ett träningsprogram för produktivitet ämnat att förbättra både de individuella och organisatoriska resultaten. Programmet erbjuder tre kurser och en omfattande uppsättning av workshops och webinars för att stödja deltagare i att uppnå framgång vid implementationen av GTD-metodiken.

Om kursen Fokus & Riktning
Kursen Fokus & Riktning levererar ramverket för det sista steget i att bemästra GTD. Den här kursen binder samman de taktiska modellerna för att få kontroll över sitt arbetsflöde från kursen Fundamentet med de mer strategiska modellerna för att få perspektiv från kursen Projekt & prioritering. Kursen understryker vikten av att förstå omfattningen och betydelsen av Fokusnivåerna. Kursdeltagare får en djupare förståelse för kraften av fokuserad uppmärksamhet, och lär sig att integrera både kontroll och perspektiv för ökad tydlighet, kreativitet och produktivitet.

Kursinnehållet inkluderar:
• Djupgående utforskning av de sex Fokusnivåerna, och hur dessa används effektivt
• Att skapa balans och positiva kopplingar mellan Fokusnivå och Nästa aktivitet
• Utforskning av hur vision och fokus kraftfullt kan öka perceptionen och prestationen
• Att integrera alla aspekter av GTD i ett sammanhängande och koordinerat system

Kursformat
En heldagskurs eller två halvdagskurser som kan hållas på plats hos kund eller i extern konferenslokal av en certifierad kursledare. Det gedigna kursmaterialet presenteras i form av engagerande föreläsningar, videomaterial, praktiska övningar, gruppdiskussioner och demonstrationer.

Kursmaterialet inkluderar:
• Arbetsbok med information och exempel på koncepten som presenteras i kursen
• Boken ”Making It All Work” av David Allen

Inlärningsmål
Efter färdigställd kurs kommer deltagarna kunna:
• Beskriva Fokusnivåerna och hur dessa bör hanteras
• Beskriva hur fokus och vision stärker perception och prestation
• Klargöra riktning och tydliggöra prioritering genom användandet av alla verktygen i serien Bemästra Arbetsflödet

Förkunskaper:
Genomgått ”Bemästra arbetsflödet Nivå 2: Projekt & Prioritering”

Offertförfrågan för företagsintern kurs

Namn (obligatorisk)

Företag

E-post (obligatorisk)

Telefonnummer

Meddelande