Centigo erbjuder kurser och föreläsningar om personlig produktivitet med GTD-metodiken.
Inspirationsföreläsning: Effektiv mejlhantering2017-07-05T15:17:47+00:00

Inspirationsföreläsning: Effektiv mejlhantering

Att ha en tom inbox där varje enskilt mejl är bearbetat är inte bara ett mer effektivt utgångsläge att arbeta utifrån, det är också något som är fullt möjlig att uppnå. När du ”arbetar från noll” är du bättre rustad för att hantera det enorma inflödet av mejl som dagligen landar i dina inkorgar och du blir snabbare på att avgöra huruvida det som nyss inkommit är viktigt eller ej.

I denna föreläsning ger vi deltagarna verktygen för att snabbt komma ner till noll i inkorgen och knepen för att stanna kvar där. Deltagarna får en bättre känsla för vilka strategier och strukturer som är lämpliga för mejlformatet och vikten av att skapa tydlighet bland mejlhögarna.

Vidare diskuterar vi även sunda förhållningssätt som hela avdelningen kan börja tillämpa direkt efter föreläsningen.

Kursformat:
Föreläsningens längd brukar variera mellan 60 till 90 minuter beroende på antalet frågor och mängden diskussioner. Inspirationsföreläsningen hålls på plats hos kund.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper

Offertförfrågan för företagsintern kurs

Namn (obligatorisk)

Företag

E-post (obligatorisk)

Telefonnummer

Meddelande