Centigo erbjuder kurser och föreläsningar om personlig produktivitet med GTD-metodiken.
Installation och Implementation: Fundamentet uppföljning2017-07-05T15:17:47+00:00

Påbyggnadsworkshop: Fundamentet uppföljning

Vardagsintensiteten består ofta av ett pendlande mellan en känsla av kontroll och avsaknad av kontroll. Denna växelverkan är helt naturlig, men nyckeln till att stanna i den produktiva upplevelsen längre är att öka medvetenheten kring de faktorer som främjar och hindrar vår produktivitet. Det vi behöver är att stärka vår tillit och förståelse för den process som snabbt balanserar oss och för de verktyg som får oss att hitta tillbaka till ett produktivt tillstånd.

I denna påbyggnadskurs repeterar vi de viktiga grunderna där deltagarna får en fördjupad förståelse för metodiken. Vi går igenom alla centrala steg i GTD-metodiken och vi passar även på att lyfta frågor och att reflektera kring utmaningar som kursdeltagarna stöter på i sin tillämpning av GTD.

Efter kursen kommer kursdeltagarna att ha en djupare förståelse för metodiken med förfinade verktyg som leder dem in i den produktiva upplevelsen oftare.

Kursformat:
En påbyggnadskurs på 90 min som kan hållas på plats hos kund, i extern konferenslokal, eller genom ett webinar av en certifierad kursledare. Vi varvar teori, praktiska övningar och gruppdiskussioner.

Förkunskaper:
Genomgått ”Bemästra arbetsflödet, Nivå 1: Fundamentet”

Offertförfrågan för företagsintern kurs

Namn (obligatorisk)

Företag

E-post (obligatorisk)

Telefonnummer

Meddelande