Centigo erbjuder kurser och föreläsningar om personlig produktivitet med GTD-metodiken.
Centigo2021-05-28T07:35:44+00:00
”Att inspirera och leda människor till att skapa spänstiga och välmående företag och organisationer.”

Business Wellness. Our Mission.

OM CENTIGO

Globaliseringen och digitaliseringen förändrar vår värld i en omfattning som leder till jämförelser med industrialiseringens genombrott. Denna utveckling skapar radikalt förändrade förutsättningar för affärer och verksamhet. Ändå är vi bara i början på denna era. Vi anser därför att framgångsrika företag i ökad takt behöver skifta fokus från enbart effektivitet till effektivitet och dynamik. Det är här Centigo kommer in – en unik samarbetspartner för affärskritisk och tvärfunktionell förändring. Vi erbjuder långsiktiga samarbeten för ett hållbart värdeskapande och är därför öppna för nya samarbetsformer och kommersiella modeller.

Business Wellness

Vi är ovanligt engagerade människor med en unik kombination av spetskompetens och förändringskraft. Vi löser konkreta problem åt ledare genom unika åsikter om företagande och verksamhetsutveckling. Utifrån ett helhetsperspektiv utvecklar vi tillsammans med våra kunder spänstiga och välmående organisationer och företag med varaktig konkurrenskraft. Vi kallar det Business Wellness.

Centigo har idag 290 konsulter med kontor i Stockholm, Malmö, Oslo och London.

LÄS MER OM CENTIGOS MANGEMENTKONSULTTJÄNSTER PÅ CENTIGO.SE

KLICKA HÄR
gtd värdegrund

Vår värdegrund

Vår värdegrund består av tre delar:

Professionalism – Att i varje uppdrag utföra det vi förutsatt oss. Att alltid hålla det vi lovar, med råge. Att med seriositet och passion lösa vår uppdragsgivares problem. Att alltid eftersträva marknadsledande kompetens inom de områden våra kunder möter sina utmaningar. Professionalism är lika viktigt för oss internt inom Centigo; hur vi bemöter varandra och hur vi utvecklar oss själva och företaget.
Entreprenörsanda – Vi vågar utmana. Vi är målinriktade entreprenörssjälar med lusten och förmågan att utveckla goda idéer till goda affärer. Vi ser möjligheter när världen förändras och stagnerar aldrig i invanda mönster eller metoder. Precis som våra uppdragsgivare är vi i behov av att ständigt utvecklas, skapa nytt, tänka fritt och våga.
Balans – Vår filosofi ”Business Wellness” har vuxit fram ur just begreppet balans. För oss handlar det om att hitta jämvikten runt en rad viktiga faktorer – professionalism och entreprenörsanda, människa och företag, arbete och fritid. Ett företag och en människa i balans har kraften och modet att förändras och att våga utvecklas
gtd mission

Vår mission

Vår mission beskriver varför vi finns, vårt uppdrag, och vad som skulle saknas om vi försvann. Centigos mission är att leda och inspirera människor till att skapa välmående och spänstiga företag och organisationer.
Vår mission har vi utvecklat till den filosofi som vi kallar Business Wellness®

gtd vision

Vår vision

Vår vision förmedlar vår förhoppning om hur framtiden ser ut. Genom att jobba med Business Wellness® vill vi bidra till att förverkliga den. Visionen beskriver vad vi önskar att allt det vi gör leder till. Och vad vi hoppas det ska betyda för andra. På lång sikt.
Vår vision lyder ”Sensible Growth Everywhere”.

  • centigo personal inom gtd
  • centigo personal inom gtd
  • centigo personal inom gtd
  • centigo personal inom gtd