Centigo erbjuder kurser och föreläsningar om personlig produktivitet med GTD-metodiken.
Öppna kurstillfällen2022-02-17T14:46:03+00:00
”I våra utvärderingar svarar 93% att de skulle rekommendera våra kurser och kursledare till någon annan”
• CENTIGO •

Kursinformation

Nivå 1: GTD Fundamentet

GTD Fundamentet är en praktiskt orienterad kurs som lär dig det grundläggande principerna för personlig produktivitet och hjälper dig att få igång ditt GTD-system. I kursen ingår teori, praktiska övningar, gruppdiskussioner och kursledarens tips.

• Att samla in allt som upptar din uppmärksamhet i tillförlitliga insamlingsverktyg
• Att tydliggöra innebörden av det som samlats in och vilken aktivitet som krävs – om någon
• Att skapa funktionella kategorier för att hålla koll på projekt, aktiviteter och referensmaterial
• Att skapa stödjande processer för att bli klar i sinnet, närvarande och fokuserad
• Att agera och välja aktivitet så att du med säkerhet vet att det du gör är det rätta för stunden
• Att bryta uppskjutarbeteende och prokrastinering samt effektivt hantera prioriteringsbeslut
Formatet består i en heldagskurs i klassrum ledd av en certifierad kursledare från Centigo. Som stöd i undervisning, övningar och diskussioner används ett gediget kursmaterial i tryckt format. Föreläsning varvas med videomaterial, praktiska övningar, gruppdiskussioner och demonstrationer.
Efter avslutad kurs kommer deltagarna kunna:
• Applicera principerna inom GTD samt koncepten bakom att bemästra arbetsflödet
• Identifiera möjligheter till förbättrad produktivitet
• Ta stegen mot att skapa ett eget GTD-system för att bemästra arbetsflödet

Nivå 2: GTD Projekt & Prioritering

GTD Projekt & Prioritering är nästa steg för deltagare som gått GTD Fundamentet. Den här kursen dyker djupare ned i GTD-modellen för att definiera och planera projekt samt hantera prioritering. Vi tittar också närmare på ”Den naturliga planeringsmodellen” som är ännu en fördjupande del av metodiken.

• Att fånga och förfina en komplett, aktuell och tydlig lista över projekt
• Att hantera prioritering utifrån de olika Fokusnivåerna
• Att lägga grunden för lyckade projekt genom Den naturliga planeringsmodellen som inkluderar:
– Definiera syfte och styrande principer
– Förtydliga önskat utfall
– Spåna idéer (Brainstorming)
– Organisera projektdetaljer
– Exekvera på nästa aktivitet
• Bygga ett förfinat och integrerat GTD-system
Formatet består i en heldagskurs i klassrum ledd av en certifierad kursledare från Centigo. Som stöd i undervisning, övningar och diskussioner används ett gediget kursmaterial i tryckt format. Föreläsning varvas med videomaterial, praktiska övningar, gruppdiskussioner och demonstrationer.
Efter färdigställd kurs kommer deltagarna kunna:
• Definiera projekt som tydliga utfall
• Strukturera ett komplett system över alla projekt
• Ta stegen för att skapa ett eget förfinat GTD-system för att bemästra arbetsflödet
• Stärka prioriteringsbeslut med hjälp av Fokusnivåerna