Centigo erbjuder kurser och föreläsningar om personlig produktivitet med GTD-metodiken.
GTD-metodiken2017-07-05T15:17:45+00:00
”GTD handlar inte enbart om att få saker gjorda. Det handlar om att fullt ut kunna engagera sig i sitt liv och arbete.”
• DAVID ALLEN •

Personlig effektivitet med GTD

GTD, getting things doneVill du bli mer produktiv, få bättre koll på dina åtaganden och samtidigt kunna koppla av mer och minska stressen i ditt liv? I så fall borde du använda dig av GTD-metoden.

GTD eller ”Getting Things Done” är en metod för att hantera alla våra åtaganden och förväntningar i en allt mer informationsrik, kravställande och stressig värld. GTD har visat sig vara lika värdefullt för individer som för organisationer och täcker ett brett spektrum av behov. Metoden har framgångsrikt implementerats av så väl seniora chefer som av nyanställda studenter.

Metoden fungerar också för alla typer av organisationer; Fortune 50-företag, ideella verksamheter, nystartade företag och myndigheter. Metodiken är utvecklad och testad i de mest krävande affärsklimaten i världen. Metodiken lämpar sig för en stor variation av roller och yrken som för t.ex. konsulter, entreprenörer, jurister, läkare och enmansföretagare och studenter – i princip alla som vill hantera ett intensivt liv mer effektivt. Vägen till att bemästra GTD innefattar en komplett uppsättning arbetssätt som är enkla att förstå och möjliga att applicera direkt i vardagen. Metodiken lägger även en stabil grund för att på längre sikt uppnå sann stabilitet, fokus och ett produktivt förhållningssätt för alla delar av livet.

Bakgrund

Upphovsmannen till metoden är amerikanen David Allen. Han arbetade under många år med föreläsningar, företagshjälp och personlig coaching inom personlig produktivitet innan han 2001 gav ut boken Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity. Boken blev startskottet för den explosionsartade spridning som metoden fått och som fortfarande pågår. Fler och fler upptäcker fördelarna metoden ger och vill dela med sig av sina upptäckter till andra.

Metoden

Grundtanken i GTD-metodiken är att vi bör sluta hålla saker vi ska göra något med i minnet och istället placera dem i ett system utanför huvudet. Vi måste bygga systemet så vi kan lita på att det kommer påminna oss om det vi ska göra i rätt tid och vid rätt tillfälle. Om vi lyckas med detta så frigörs tankekapacitet som gör det lättare för oss att hålla fokus på en sak i taget. Vi blir med andra ord mer produktiva och ökar kontrollen på alla våra åtaganden. Som en effekt av detta blir vi också mindre stressande.

Metodikens fem steg

gtd, personlig effektivitet
gtd, personlig effektivitet
gtd, personlig effektivitet
gtd, personlig effektivitet
gtd, personlig effektivitet