Centigo erbjuder kurser och föreläsningar om personlig produktivitet med GTD-metodiken.
Kurser2020-06-05T10:31:35+00:00
”Ett sinne likt vatten är ett mentalt och emotionellt tillstånd som möjliggör exakt rätt reaktion på allt som kommer emot dig”
• DAVID ALLEN •

Inspirationsföreläsningar om personlig effektivitet

personlig effektivitet med GTD metoden Personlig produktivitet

Föreläsningens längd: 90 min

Föreläsningen syftar till att inspirera och engagera kring ämnet personlig produktivitet. Målet är att deltagarna ska få upp ögonen för att det finns många sätt att arbeta smartare och mer strukturerat i sin vardag. Denna föreläsning blandar teori, praktiska tips och tänkvärda reflektioner!
Läs mer

mejlhantering med GTDEffektiv mejlhantering

Föreläsningens längd: 50 min

Föreläsningen fokuserar på hur vi optimerar användandet av mejl i vårt arbete, så att vi får kontroll på viktiga saker och därmed minskar stressen över det enorma inflödet. Föreläsningen ger också praktiska tips för hur man kan förhålla sig till pragmatiska mejlregler och policys som underlättar för avdelningen, projektet eller hela organisationen.
Läs mer

Kurser i personlig effektivitet

gtd metodenBemästra arbetsflödet, Nivå 1: GTD Fundamentet

Heldagskurs 7h med tid för lunch och pauser

Fundamentet är en praktiskt orienterad kurs som lär deltagarna hur de får igång sitt GTD-system. I kursen går vi igenom den grundläggande processen för hur vi säkerställer personlig produktivitet. Denna heldagskurs är uppbyggt kring GTD‑arbetsflödets fem faser och är full av praktiska tips, rekommendationer och förslag på hur man får GTD att fungera på jobbet, hemma och i allt man gör.
Läs mer

Bemästra arbetsflödet, Nivå 1: GTD Fundamentet Live Online

Online-kurs 3 x 2h som kan bokas efter era önskemål

Live Online har samma innehåll och inlärningsmål som Fundamentet men är anpassad till onlineformatet. Kursen är uppdelar i 3 st 2 timmarsdelar fulla med lärarledd undervisning, övningar, gruppdiskussioner, videos, lärarens tips mm. Förutom ett gediget kursmaterial ingår även ett implementationsstödsprogram i form av en app som under 16 veckor efter kursen fortsätter ge dig tips och påminnelser som säkerställer att du får ut önskad effekt. Kursen är uppbyggt kring GTD:s fem steg som säkerställer personlig stressfri produktivitet.
Läs mer

Bemästra arbetsflödet, Nivå 2: GTD Projekt & Prioritering

Heldagskurs 7h med tid för lunch och pauser

Projekt och prioritering är en fortsättningskurs på Fundamentet och fokuserar på att hantera den kompletta bilden över alla projekt i ett integrerat system för att uppnå kontroll och rätt fokus. I kursen ingår även en genomgång av och praktiska övningar med Den naturliga planeringsmodellen för våra projekt.
Läs mer

personlig effektivitet med GTD metodenBemästra arbetsflödet, Nivå 3: GTD Fokus & Riktning

Heldagskurs 7h med tid för lunch och pauser

Fokus & riktning är en fortsättningskurs på Projekt & Prioriteringar. Kursen fokuserar på att förtydliga och synkronisera alla åtaganden, värderingar och intressen på alla fokusnivåer. Vi går igenom hur vi förenar visioner med handling och utförande, samt hur vi tillhandahåller nyckelkoncept för att behålla en positiv målbild, oavsett omständigheter.
Läs mer (Kursen beräknas under 2021)

Påbyggnadsworkshops

Erbjudande6Fundamentet uppföljning

Workshop eller webinar 90 min

Efter att ha genomfört heldagskursen ”Bemästra arbetsflödet, Nivå 1: Fundamentet” är det värdefullt att ett par veckor senare göra en uppföljning där vi repeterar grunderna och där deltagarna får möjlighet till att ställa frågor.
Läs mer

personlig effektivitet med GTD metodenGTD Veckogenomgång

Workshop eller webinar 90 min

En av de viktigaste delarna för att få GTD att fungera är ”Veckogenomgången”.  Under påbyggnadsworkshopen går vi i tur och ordning igenom samtliga steg i veckogenomgången så att deltagarna får uppleva och förstå de positiva effekterna som detta kritiska moment ger.
Läs mer

personlig effektivitet med GTD metodenGTD med Outlook

Workshop eller webinar 90 min, för användare av Outlook

Efter att ha genomfört heldagskursen ”Bemästra arbetsflödet, Nivå 1: Fundamentet” så erbjuder vi en grundlig genomgång av hur man kan anpassa Outlook exakt för GTD-metodiken.
Läs mer

gtd, getting things doneGTD med Lotus Notes

Workshop eller webinar 90 min, för användare av Lotus Notes

Efter att ha genomfört heldagskursen ”Bemästra arbetsflödet, Nivå 1: Fundamentet” så erbjuder vi en grundlig genomgång av hur man kan anpassa Lotus Notes exakt för GTD-metodiken.
Läs mer

NÅGRA AV VÅRA NÖJDA KUNDER