Centigo erbjuder kurser och föreläsningar om personlig produktivitet med GTD-metodiken.

Nu är det dags att ladda inför 2020 och ett perfekt tillfälle att etablera goda vanor för reflektion.

GTD klocka

Hur skapar vi då bästa möjliga förutsättningar för reflektion? Av erfarenhet vet vi att reflektion främjas av att man är uppdaterad kring sin situation, där man omförhandlat allt ofärdigt, klarmarkerat det som är avslutat och städat upp i sitt system. När jag kan se min totala, aktuella situation blir det enklare för mig att lyfta blicken och reflektera över mina högre åtaganden och hur mina aktiviteter i närtid är i linje med allt som spänner över längre tidshorisonter.

När jag å andra sidan inte håller mitt system av åtaganden och påminnelser uppdaterade så blir att-göra-listorna snabbt inaktuella och högarna av mötesanteckningar, påminnelser och epost bara växer. Detta gör att jag inte litar på mitt system och min hjärna är därmed fullt upptagen med att hålla koll på alla lösa trådar. Detta hindrar alltså mig att se saker ur ett högre perspektiv.

Inom GTD-metodiken är Veckogenomgången en struktur och en process som främjar reflektionsarbetet. Genomgången är även en av de absolut viktigaste grundbultarna för att bibehålla fokus, kontroll och perspektiv i vardagen.

Kortfattat handlar det om att avsätta 30 – 60 min i veckan där man bland annat:

 

Tömmer allt

  • samla ihop alla anteckningar, kvitton, lösa papper, etc. och bearbetar dem
  • skriv ned och gå igenom allt som pockar på uppmärksamheten

Blir uppdaterad

  • gå igenom alla dina nuvarande åtaganden och bocka av det som är klart
  • gå igenom dina kalendrar – är det något du missat? Vilka viktiga händelser närmar sig?
  • reflektera över de lite större åtagandena – bär allt i rätt riktning eller behöver du justera dina planer?

Blir kreativ

  • finns det saker som du skulle vilja göra och som du nu ser en möjlighet att faktiskt påbörja?

 

När gjorde du senast denna typ av genomgång och reflektion? Ta tillfället i akt och inled det nya året med några riktigt goda vanor där känslan av kontroll, lugn och perspektiv blir en del av din vardag!

By |2020-01-02T13:37:39+00:00januari 1st, 2020|Getting Things Done, Nyheter|0 Comments