Centigo erbjuder kurser och föreläsningar om personlig produktivitet med GTD-metodiken.

Hela 60% av stockholmarna upplever att e-post är en källa till stress. Däremot är göteborgarna mer lunga gällande inflödet, där 45% känner att e-posten stressar dem. Detta visar en SIFO-undersökning som beställdes av Centigo under våren 2018.

Stockholmarna toppar också i svarsfrekvensen där e-post upplevs vara ”mycket stressande”, tätt följt av Östra Mellansverige.

Kvinnor svarar i en något högre utsträckning att de stressas av det som lurar i inkorgarna jämfört med män. Skillnaderna mellan könen är inte stor och generellt kan man säga att över hälften av alla män och kvinnor i samtliga åldersspann inte upplever att inkorgen är under kontroll. Skillnaderna mellan könen är som störst i åldersspannet 18–49, sedan avtar skillnaderna.

– E-post är ett vanligt verktyg för kommunikation i vardagen. Givet att informationsflödet bara ökar och att vi får fler inkanaler och fler sätt att interagera på digitalt, så är det helt klart oroväckande att så många fortfarande upplever att de inte har kontroll över inflödet. Detta trots att e-post-formatet har funnits ett tag, säger Stefan Graff-Lonnevig, certifierad i produktivitetsmetodiken GTD.

Att inte ha kontroll över det som landar i inkorgarna skapar en situation som tar mer fokus och energi från vår hjärna än vad som är nödvändigt. Varje gång man tittar på högen av e-post i inkorgen måste hjärnan avgöra vad allt betyder, vad som behöver ageras på och vad som är viktigast.

ؘ– Om man inte har inte en strategi där man regelbundet tömmer inkorgarna, så ökar risken för reaktiva beteenden där eposten styr ens vardag. Egentligen är det inte antalet mejl i inkorgen som är problemet – det är att vi inte klargör innebörden i respektive mejl. Med andra ord, vad betyder det jag tittar på och vad ska jag göra med det, om något? Att fatta beslut i ett tidigt skede kring vad som kräver en aktivitet och vad som inte gör det, skapar en bättre och mer hållbar situation för oss, säger Stefan.

SIFO-undersökningen utfördes mellan 2018-05 29 och 2018-06-06. 1 000 personer fick svara på frågan ”Upplever du att e-post är en källa till stress?”.

Tabeller:

Total Stockholmsområdet Göteborgsområdet
Ja, mycket 6 % 10 % 6 %
Ja, lite 46 % 50 % 39 %
Nej 47 % 40 % 55 %
Tveksam, vet ej 1 % 0 %

 

Total Man Kvinna
Ja, mycket 6 % 5 % 7 %
Ja, lite 46 % 44 % 49 %
Nej 47 % 50 % 43 %
Tveksam, vet ej 1 % 1 % 1 %

 

By |2018-09-28T09:04:07+00:00september 18th, 2018|Getting Things Done, Nyheter|0 Comments