Centigo erbjuder kurser och föreläsningar om personlig produktivitet med GTD-metodiken.

Bild till artikel 10

På väldigt många så kallade ”att-göra-listor” jag ser så finns det få saker att faktiskt göra. Istället är det en salig blandning av ofullständigt tänkande, saker man väntar på, beslut som måste fattas och allmänna ångestpuckar på listorna.

Inte sällan ser man punkter som ”Mamma”, ”budgeten”, ”garaget”, ”Johan” osv på folks listor, men vad är det egentligen som ska göras?

Inom GTD understryker vi vikten av att du är tydlig med och skriver ner vad det faktiskt är du ska göra.

Vi har därför bytt ut det slitna namnet ”att-göra-listor” mot ”Aktivitetslistor”.  Syftet är att tydliggöra att detta faktiskt är något annat. På Aktivitetslistor ska det bara finnas tydligt beskrivna aktiviteter som du kan se dig själv utföra. Varför är detta så viktigt? Det finns flera skäl till detta.

 

  1. Minskad prokastinering

När man tittar på en lista och ser en punkt som ”budget” måste hjärnan börja med reda ut vad det var du tänkte när du skrev ner punkten och sedan fatta ett beslut om vad som faktiskt ska göras. Detta kan lätt bli till ett lite för stort motstånd som leder till prokastinering (uppskjutarbeteende). Om det istället står ”Uppdatera marknadsbudget och skicka för beslut” är de tydligt vad som ska göras och när du är färdig.

 

  1. Förstå vad du menar

Du har säkert varit med om att titta på en lista som du själv skrivit men inte kunnat komma ihåg vad det var du menade när du skrev punkten. Bara ett par extra ord kan spara dig mycket tid senare och säkerställa att du faktiskt har en utförbar aktivitet på din lista.

 

  1. Veta i vilket sammanhang aktiviteten kan utföras

Om du inte kommit fram till vad som faktiskt ska göras kan du heller inte veta i vilket sammanhang du kan utföra det. I GTD-metodiken rekommenderar vi att man har olika Aktivitetslistor för de olika sammanhang där du ska utföra aktiviteterna. På detta sätt slipper du se en massa saker som du ändå inte kan göra något åt i det sammanhang du befinner dig just nu.

 

Fatta alltid ett beslut om vad som faktiskt ska göras. Var tydlig när du skriver ner aktiviteten så att du förstår vad det är du ska göra. Dela in dina Aktivitetslistor efter det sammanhang där det kan utföras t.ex.

  • Vid Datorn
  • På kontoret
  • Hemma
  • Ärenden
  • Telefonsamtal

GTD® eller Getting Things Done® är världens mest använda metod för personlig produktivitet. Upptäck vad GTD kan göra för ditt välbefinnande och professionella karriär.

By |2017-07-05T15:17:49+00:00oktober 23rd, 2016|Getting Things Done, Nyheter|0 Comments